Image

Help mee het levensverhaal van Nzige in een strip vast te leggen

Ik wil schenken
1 070
van 15 000 opgehaald
78 resterende dagen
7 %
  • 14 donateurs
Ik wil schenken

delen

Help mee het levensverhaal van Nzige in een strip vast te leggen

Deze foto maakt deel uit van een omvangrijke collectie beelden, die enkele priesters van het bisdom Gent maakten toen ze in de jaren 1890 als aalmoezeniers werkzaam waren bij de aanleg van de spoorweg Matadi-Leopoldstad. Die reeks van een 600-tal foto’s kwam in KADOC terecht via de redemptoristen, die de Gentse priesters in 1899 opvolgden als missionarissen.

De foto toont centraal Nzige Lutete, de zoon van de Congolese Bakusu-leider Ngongo Lutete (ca.1860-1893). Hij kwam in 1894 naar België en liep zes jaar lang school in het Heilige-Drievuldigheidscollege van de jozefieten in Leuven. Later volgden ook andere Congolese kinderen er onderwijs, zoals ook in ander katholieke kostscholen het geval was, mee onder impuls van de Gijzegemse priester Petrus Van Impe. 

Het levensverhaal van Nzige bereikt ons slechts via een handvol foto’s en enkele sporen in de archieven van onder meer de jozefieten. Die spaarzame documentatie staat in schril contrast met de ‘grote’, veelal goed bestudeerde gebeurtenissen en politieke en culturele dynamieken die het leven van de Congolese jongen diepgaand moeten hebben beïnvloed: de kolonisering van Congo; de spanningen tussen christendom en islam in dat gebied; de katholieke missionering enzovoort. 

Om dit historische verhaal verder te reconstrueren stapte KADOC naar striptekenaar Thibau Vande Voorde, die als ‘artist in residence’ in een graphic novel Nzige Lutete tot leven wil wekken.

We zoeken nog 15.000 euro om de graphic novel over Nzige Lutete te realiseren en uit te geven. 
 

Geeft u liever via overschrijving? Dat kan! U kunt uw gift overschrijven op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0024/15440+++.
Het bedrag wordt binnen de week meegeteld in het totale opgehaalde bedrag. 

Hebt u een vraag? Altijd welkom: contacteer ons.Schenk een vrij bedrag

Schenk een bedrag naar keuze, dankzij uw schenking zijn we al een stap verder tot het realiseren van ons doel. Vanaf een schenkbedrag van 40 euro hebt u recht op een fiscaal attest, waarmee u 45% van het schenkbedrag belastingvermindering krijgt.
 
Ik wil schenken

Schenk 40 euro

Schenk 40 euro en draag bij aan één striptekening. Uw fiscaal voordeel bedraagt 18 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 22 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 75 euro

Schenk 75 euro en draag bij aan een halve pagina van het stripverhaal. Uw fiscaal voordeel bedraagt 34 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 41 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 150 euro

Schenk 150 euro en draag zo bij aan één volledige pagina van het stripverhaal. Uw fiscaal voordeel bedraagt €68 (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts €82.
 
Ik wil schenken