Image

Afgerond project: Laat onze klok terug klinken

Ik wil schenken
20 560
van 19 960 opgehaald
beëindigde
100 %
  • 37 donateurs
Ik wil schenken

delen

Speciale dank voor de genereuze gift van 13 735 euro namens Helga Michiels, Lucien De Cock, Rosie Verstraeten en Hugo Govaert van het Ast Fonteyne Genootschap n.a.v. de inhuldiging van de gedenkplaat in de kapel van KADOC.


Dit project is intussen afgerond. Wilt u toch graag uw steentje bijdragen aan deze actie?

U kunt uw gift overschrijven op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0024/15339+++.

Hebt u een vraag? Altijd welkom: contacteer ons.


 

Laat onze klok terug klinken

In 1802 werd in het sierlijke torentje van de bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts, de kapel van KADOC, een klok gehangen. Ze was in 1768 vervaardigd door de befaamde Leuvense klokkengieter Andreas Jozef Vanden Gheyn (1727-1793). Tot in 1986, toen de kapel samen met het belendende minderbroedersklooster werd gekocht door de KU Leuven om KADOC te huisvesten, werd de klok regelmatig voor de diensten van de religieuze gemeenschap geklept via een touw in de kapel. 

De bijzondere 18-eeuwse klok is een luidklok met een gewicht van 75 kg, een onderdiameter van ongeveer 50 cm en een slagtoon G2 (sol). Ze is bevestigd in de spitse dakruiter boven het inkomportaal. De klok is helaas deels beschadigd doordat de kroon er werd afgezaagd. Ze is enigszins aangetast door corrosie, maar heeft haar klank gaaf bewaard. Het luidwiel, het juk en de metalen klepel vertonen oppervlakkige roestvormig.  

KADOC wenst de klok te restaureren en terug te laten luiden door middel van een luidsysteem met mechanische motor en digitaal sturingssysteem zodat het geluid van het eeuwenoude Angelus dagelijks kan klinken. Daarnaast wordt het oude systeem van het manueel luiden aan het koord vanuit de kerk opnieuw hersteld. De klok en het mechanisme dienen tevens gerestaureerd te worden. Voor de waardevolle bronzen klok gebeurt dit met de grootste omzichtigheid. Het luidmechanisme wordt terug functioneel gemaakt en aangepast aan de huidige noden. 

Voor de restauratie van de klok ontvangen we een premie van de Vlaamse overheid. Om de werken volledig te bekostigen hebben we nog 19.960 euro nodig.De campagne voor onze klok ging van start met een genereuze gift van 2.500 euro vanwege Helga Michiels en Rosie Verstraeten van het Ast Fonteyne Genootschap, die als meters van deze campagne mee hun schouders zetten onder dit project dat KADOC doet weerklinken.


Een citaat van de meters over de restauratie van de klok:
“Driemaal daags kan de Angelusklok kleppen zoals weleer. Net als de kotmadammen van weleer hopen de meters dat de uren om te studeren goed worden opgevolgd. Dan is 7 uur s'morgens wellicht nog wat vroeg. 8 uur lijkt geschikt om de lessentaak aan te vatten. Vervolgens lijkt 11 uur het ideale moment om diegenen die zich overslapen hebben of brossen toch nog een seintje te geven. En 19 uur is wellicht het goede moment om er aan te herinneren dat de stevige avondblok kan starten of dat het liefje wacht.”
 Geeft u liever via overschrijving? U kunt de actie ook ondersteunen met een gift op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0024/15339+++. 

Uw gift wordt binnen de week opgenomen in het totaalbedrag. Hebt u een vraag? Altijd welkom: contacteer ons.


 
 
 

Schenk een vrij bedrag

Schenk een bedrag naar keuze, dankzij uw schenking zijn we al een stap verder tot het realiseren van ons doel. Vanaf een schenkbedrag van 40 euro hebt u recht op een fiscaal attest, waarmee u 45% van het schenkbedrag belastingvermindering krijgt.
 
Ik wil schenken

Schenk 50 euro

Schenk 50 euro en draag bij tot de restauratie van de kapelklok. Uw fiscaal voordeel bedraagt 23 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 27 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 75 euro

Schenk 75 euro en draag bij tot de restauratie van de kapelklok. Uw fiscaal voordeel bedraagt 34 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 41 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 125 euro

Schenk 125 euro en draag bij tot de restauratie van de kapelklok. Uw fiscaal voordeel bedraagt 56 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 69 euro.
 
Ik wil schenken