Image

Breng de herinneringen van de leerlingen van de abdijschool van Zevenkerken opnieuw tot leven

Ik wil schenken
265
van 6 500 opgehaald
134 resterende dagen
4 %
  • 4 donateurs
Ik wil schenken

delen

Breng de herinneringen van de leerlingen van de abdijschool van Zevenkerken opnieuw tot leven


KADOC bewaart en ontsluit sinds 2020 het bijzonder rijke en waardevolle archief van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken. De abdij was een intellectueel centrum met een bekendheid die ver buiten de landsgrenzen reikte. De missionaire activiteiten en ideeën van de gemeenschap speelden een belangrijke rol in de katholieke missiegeschiedenis.

Maar de abdij is ook bekend om de abdijschool die vanaf haar ontstaan zeer nauw met de abdijgemeenschap verbonden was. Gedurende ruim een eeuw losten generaties van scholieren elkaar af op de banken van de abdijschool, verbonden aan de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken bij Brugge. Hun zesjarig verblijf in dit instituut stond vooral in het teken van onderricht en studie, maar beperkte zich allerminst daartoe. Uitgaand van een breed Bildungsideaal bood de school ook veel ruimte voor parascolaire activiteiten, zoals toneel- en muziekuitvoeringen, sport en spel, (buitenlandse) reizen enzovoort. De monniken namen hieraan actief deel. In de herinnering van oud-leerlingen bekleedt die naschoolse leefwereld vaak een centrale plaats. 

De enorme fotocollectie van de abdijgemeenschap en haar leden geeft als geen ander een gedetailleerd beeld van die veelheid aan activiteiten.

KADOC wenst een staalkaart (zo’n 1200) van die foto’s (tot 1960) te digitaliseren en deels online te plaatsen. Dat zal enerzijds de herinnering en de individuele of collectieve herbeleving van de alumni stimuleren. Anderzijds zal het met hun hulp (crowd sourcing) ook mogelijk worden om het beeldmateriaal meer in detail te identificeren en te beschrijven.
 

Om die dubbele doelstelling te realiseren zoekt KADOC 6.500 euro die toelaat een selectie van de foto’s te digitaliseren en online raadpleegbaar te maken.
 Geeft u liever via overschrijving? Dat kan! U kunt uw gift overschrijven op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0024/15541+++.
Uw gift wordt binnen de week meegeteld bij het totaal opgehaalde bedrag. 

Hebt u een vraag? Altijd welkom: contacteer ons.
 Schenk een vrij bedrag

Schenk een bedrag naar keuze, dankzij uw schenking zijn we al een stap verder tot het realiseren van ons doel. Vanaf een schenkbedrag van 40 euro hebt u recht op een fiscaal attest, waarmee u 45% van het schenkbedrag belastingvermindering krijgt.
 
Ik wil schenken

Schenk 40 euro

Schenk 40 euro en draag bij tot de digitalisering en online plaatsing van 5 foto's. Uw fiscaal voordeel bedraagt 18 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 22 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 100 euro

Schenk 100 euro en draag bij tot de digitalisering en online plaatsing van 15 foto's. Uw fiscaal voordeel bedraagt 45 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 55 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 200 euro

Schenk 200 euro en draag bij tot de digitalisering en online plaatsing van 30 foto's. Uw fiscaal voordeel bedraagt 90 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid slechts 110 euro.
 
Ik wil schenken