Image

E-nose: kanker vroeg opsporen met nieuwe methode

Ik wil schenken
5 130
van 25 000 opgehaald
74 resterende dagen
21 %
  • 19 donateurs
Ik wil schenken

delen

Waarom dit project steunen?

Kanker blijft wereldwijd een van de meest dodelijke ziekten, vaak als gevolg van een laattijdige diagnose. Vroegtijdige detectie heeft echter bewezen de overlevingskansen aanzienlijk te verbeteren. Helaas ontbreken momenteel geschikte screeningsprogramma's voor veel soorten kanker, deels vanwege het gebrek aan specifieke biomerkers of niet-invasieve methoden om kosteneffectief biomerkers te detecteren.

Hoe maken wij het verschil?

Prof. Nafteux en Dr. Vanstraelen beogen met dit innovatief onderzoek voor de eerste keer in UZ Leuven kanker-specifieke biomerkers en biomerkerprofielen te identificeren in uitgeademde lucht via een speciaal ontwikkelde microsensorische elektronische neus (E-nose) in combinatie met de detectie van specifieke kankerproteïnes en -DNA in het bloed.

Dr. Vanstraelen heeft 2 jaar in New York doorgebracht om het gebruik van de E-nose en zijn toepassingen te optimaliseren met het uitwerken van dit project als resultaat.

Met iedere ingezamelde 50 euro kunnen we 2 ademanalyses uitvoeren en met iedere 175 euro kunnen we 1 bloedanalyse financieren.
De gedetecteerde biomerkers zullen gebruikt worden om een minimaal invasief detectieplatform te ontwikkelen dat zeer subtiele veranderingen bij patiënten kan identificeren, waardoor vroegtijdige kankerdetectie mogelijk wordt.
 
We beginnen ons onderzoek met de detectie van maag- en slokdarmkanker, momenteel de meest dodelijke kanker zonder bestaande screeningsmethoden. Maar ons uiteindelijke doel is echter om dit minimaal invasieve detectieplatform toegankelijk te maken voor alle kankertypes in de toekomst. Preliminair onderzoek heeft immers aangetoond dat verschillende kankertypes hun eigen specifiek profiel hebben, wat ons motiveert om een breed toepasbaar systeem te ontwikkelen.
 
Prof. Nafteux en Dr. Vanstraelen danken u alvast voor de steun aan dit uiterst belangrijke, vernieuwende en baanbrekende onderzoek.
 

Geeft u liever via overschrijving? U kan de actie ook ondersteunen met een gift op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0025/74882+++.
Uw gift wordt binnen de week opgenomen in het totaalbedrag. Hebt u een vraag? Altijd welkom: contacteer ons.
 
Voor elke gift vanaf 40 euro hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. U ontvangt uw attest in de maand maart van het jaar na uw gift.
 

De KU Leuven zal aan de projecthouders een namenlijst bezorgen van de schenkers die via deze crowdfunding actie gestort hebben.

Schenk een vrij bedrag

Uw bijdrage maakt een substantieel verschil in vroegdetectie van kankers dankzij de speciaal ontwikkelde microsensorische elektronische neus (E-nose) voor het detecteren van biomerkers. Voor bedragen hoger dan €40 heeft u recht op een belastingcertificaat en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Hartelijk dank voor uw solidariteit.
 
Ik wil schenken

Schenk 50 euro

Schenk 50 euro voor het uitvoeren van 2 ademanalyses. Uw belastingvoordeel is 23 euro (45% van uw donatie). Uw gift kost u in werkelijkheid dus slechts 27 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 100 euro

Met een gift van 100 euro maakt u het mogelijk om 4 ademanalyses uit te voeren. Uw belastingvoordeel is 45 euro (45% van uw donatie). Uw gift kost u in werkelijkheid dus slechts 55 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 175 euro

Dankzij uw gift van 175 euro maakt u het mogelijk om 1 bloedanalyse uit te voeren. Uw belastingvoordeel is 79 euro (45% van uw donatie). Uw gift kost u in werkelijkheid dus slechts 96 euro.
 
Ik wil schenken