Image

Afgerond project: Een kerstgift voor studenten – oproep rector Luc Sels

Ik wil schenken
2 425
van 5 000 opgehaald
beëindigde
49 %
  • 31 donateurs
Ik wil schenken

delen

Dit project is intussen afgerond. Wenst u toch uw steentje bij te dragen aan de werking van Studentenvoorzieningen (Stuvo)? Dat kan, via deze webpagina vindt u meer informatie.

Een kerstgift voor studenten – oproep rector Luc Sels


“Iedereen zou de kans moeten hebben om te studeren, maar voor veel studenten wordt die kans bemoeilijkt door financiële, medische, psychologische, sociale of materiële zorgen. Studentenvoorzieningen (Stuvo) streeft naar gelijkwaardige onderwijskansen voor alle studenten door ondersteuning en begeleiding te bieden. Ondanks de subsidies die Stuvo ontvangt voor haar werking kunnen we niet aan alle noden van onze studenten tegemoetkomen. Uw bijdrage maakt een wezenlijk verschil voor een student die het moeilijk heeft. Dank bij voorbaat.”

Luc Sels, rector KU Leuven.


Met 30 euro draagt u bij aan de emeritusbuddy werking
Het emeritusbuddy project ondersteunt studenten met een vluchtelingenstatus. Een professor met emeritaat helpt hen bij het (academisch) Nederlands of Engels, leest schrijfopdrachten na, geeft vakinhoudelijke ondersteuning, ... Emeriti zetten zich vrijwillig in en studenten kunnen gratis deelnemen, maar het project wordt professioneel ondersteund door Stuvo. Uw donatie maakt het mogelijk om dit kleinschalige project voor een specifieke doelgroep komende jaren verder te zetten.Met 70 euro draagt u bij aan studiecoaching van studenten met een functiebeperking
Studenten kunnen om diverse redenen een statuut functiebeperking aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, dyslexie of ASS, maar ook aan een motorische beperking, eetstoornis of chronische ziekte. Deze studenten gaan samen met hun zorgcoördinator op zoek naar faciliteiten en oplossingen op maat. Voor studenten met dyslexie kan voorleessoftware het verschil maken. Voorleessoftware biedt ondersteuning bij lezen, schrijven en studeren en verhoogt de zelfstandigheid van de student. Met uw donatie kan een student gratis gebruik maken van deze software.Met 110 euro draagt u bij aan psychosociale ondersteuning
Mentaal welzijn staat hoog op de agenda aan onze universiteit. Het aanbod van Stuvo werd gevoelig uitgebreid en vangt de meeste vragen op. Studenten met uitgesproken mentale klachten kunnen terecht bij een psycholoog-psychotherapeut voor een langdurig traject. Zij betalen 22€ per sessie of 11€ als ze in aanmerking komen voor het verminderd tarief. Maar voor sommigen is dat niet haalbaar. U kan deze studenten helpen en ervoor zorgen dat zij hun leven terug op de rails krijgen.Vrij bedrag
Schenk een bedrag naar keuze. Uw gift draagt bij tot gelijkwaardige onderwijskansen voor alle studenten.
 

Geeft u liever via overschrijving? U kan de actie ook ondersteunen met een gift op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0025/17389+++.

Uw gift wordt opgenomen in het totaalbedrag. Hebt u een vraag? Altijd welkom: contacteer ons.

Voor elke gift vanaf 40 euro hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. U ontvangt uw attest in de maand maart van het jaar na uw gift.
 

Schenk 30 euro

Uw donatie maakt het mogelijk om het emeritusbuddy-project de komende jaren verder te zetten.
 
Ik wil schenken

Schenk 70 euro

Met uw donatie draagt u bij aan studiecoaching van studenten met een functiebeperking. Uw fiscaal voordeel bedraagt 32 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid 38 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk 110 euro

Met uw donatie schenkt u therapiesessies aan studenten die psychosociale steun nodig hebben. Uw fiscaal voordeel bedraagt 50 euro (45% van uw gift). Uw gift kost u in werkelijkheid 60 euro.
 
Ik wil schenken

Schenk een vrij bedrag

Uw bijdrage maakt een wezenlijk verschil voor een student die het moeilijk heeft. Vanaf 40 euro hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Dank u voor uw solidariteit.
 
Ik wil schenken